Viher- ja tiealueiden huolto

Hoidamme ja rakennamme puistot, viheralueet, ulkoleikkipaikat ja tiet.

Toimivuutta, turvallisuutta, hyvinvointia — ympäri vuoden

Hoidamme ja rakennamme puistot, viheralueet ja ulkoleikkipaikat viihtyisiksi, turvallisiksi ja määräysten mukaisiksi.
Tarjoamme myös teiden rakentamista ja niiden ympäristöjen hoitoa. Ympäri vuoden.

Viher- ja tierakentaminen sekä hoito

 • Viheralueiden rakentaminen
 • Viheralueiden kunnostus ja hoitotyöt
 • Ulkoleikkipaikkojen rakentaminen.
 • Vesakonraivaus koneellisesti
 • Taajamien niitto
 • Pihojen pesut ja harjaukset
 • Teiden rakentaminen ja kunnostaminen
 • Pientareiden täytöt kaksipuoleisella laitteella
 • Teiden reunapalteiden poisto
 • Pihojen auraukset ja hiekoitukset
 • Teiden auraukset ja liukkaudentorjunta
 • Aurausviitoitukset.
Viheralueiden huolto ja rakentaminen tampere - Pimara Oy

Tarvitsetko lisää turvallisuutta työskentelyyn turva-autolla?

Vuokraamme törmäysvaimennuksella varustettua turva-autoa erilaisiin kunnossapitotehtäviin vilkkaasti liikennöidylle teille. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

turva-auton vuokraus tampere